~
!
   ..
0.00
(425)
  ""   {   ~
!
< >
0.00
(707)
     . .    
!
< >
0.00
(726)
 ۈ  ܑ   ڪ !
!
.. ڪ    *  *
0.00
(429)
   ۈ  ..~
!
ۈ   ..{
0.00
(527)
ڪ    ..~
!
ۈ       ..
0.00
(480)
ۈ    ڪۈ ڪ  
!
 ڪ   ۈ   /"
0.00
(565)
||~
!
       
0.00
(655)
  ..      /~
!
  .. ڪ   
0.00
(1581)
ڪ ڪ   ڪ
!
   
5.00
(653)