~
!
   ..
0.00
(408)
  ""   {   ~
!
< >
0.00
(690)
     . .    
!
< >
0.00
(711)
 ۈ  ܑ   ڪ !
!
.. ڪ    *  *
0.00
(413)
   ۈ  ..~
!
ۈ   ..{
0.00
(509)
ڪ    ..~
!
ۈ       ..
0.00
(467)
ۈ    ڪۈ ڪ  
!
 ڪ   ۈ   /"
0.00
(541)
||~
!
       
0.00
(639)
  ..      /~
!
  .. ڪ   
0.00
(1560)
ڪ ڪ   ڪ
!
   
5.00
(630)