~
!
   ..
0.00
(445)
  ""   {   ~
!
< >
0.00
(722)
     . .    
!
< >
0.00
(779)
 ۈ  ܑ   ڪ !
!
.. ڪ    *  *
0.00
(441)
   ۈ  ..~
!
ۈ   ..{
0.00
(542)
ڪ    ..~
!
ۈ       ..
0.00
(495)
ۈ    ڪۈ ڪ  
!
 ڪ   ۈ   /"
0.00
(587)
||~
!
       
0.00
(669)
  ..      /~
!
  .. ڪ   
0.00
(1600)
ڪ ڪ   ڪ
!
   
5.00
(672)