~
!
   ..
0.00
(432)
  ""   {   ~
!
< >
0.00
(715)
     . .    
!
< >
0.00
(751)
 ۈ  ܑ   ڪ !
!
.. ڪ    *  *
0.00
(435)
   ۈ  ..~
!
ۈ   ..{
0.00
(534)
ڪ    ..~
!
ۈ       ..
0.00
(487)
ۈ    ڪۈ ڪ  
!
 ڪ   ۈ   /"
0.00
(578)
||~
!
       
0.00
(661)
  ..      /~
!
  .. ڪ   
0.00
(1588)
ڪ ڪ   ڪ
!
   
5.00
(661)